מקצים

מקצים אולטרה מרתון הוקה סובב עמק יזרעאל

  • סובב חווה - מסלול משפחות קצר 2 ק"מ
  • 5 ק"מ
  • 10 ק"מ
  • 21 ק"מ - 500D - סינגל תל חציר, נחל יפתחאל, נחל ציפורי, שמורת אלוני אבא
  • 30 ק"מ - 650D - נחל יפתחאל, נחל ציפורי, שמורת אלוני אבא
  • 42 ק"מ - 900D - סינגל תל חציר, סינגל סוללים, סינגל שמשית, קבר רבי יהודה הנשיא, סינגל ריש לקיש, יער הסוללים, תוואי המוביל הארצי, מאגר אשכול, נחל יפתחאל, נחל ציפורי, שמורת אלוני אבא

מקצי אולטרה:

  • 54 ק"מ 1200D (הקפה אחת - מרכזית) - סינגל תל חציר, סינגל סוללים, סינגל שמשית, קבר רבי יהודה הנשיא, סינגל ריש לקיש, יער הסוללים, תוואי המוביל הארצי, מאגר אשכול, נחל יפתחאל, נחל ציפורי, שמורת אלוני אבא
  • 84 ק"מ (שתי הקפות 42 ק"מ)
  • 100 ק"מ (פעמיים הקפה מרכזית)
  • 100 מייל (שלוש פעמים הקפה מרכזית)

* מרחקי המסלולים הם בקירוב

** רצי מקצי האולטרה יחויבו בהצגת אישור רופא יעודי להשתתפות במקצה הרלוונטי

*** קיום מקצה 100 מייל מותנה ברישום של 20 רצים ורצות מינימום.

תוואי המסלולים, מפות ותחנות יפורסמו עד 20.3.23

 

חסות ראשית
חסות משנית
שותפים לדרך
חסות ארד