מחירים והרשמה

  • הרשמה שליחים
  • הרשמת מלווים
  • רשימת משתתפים
  • מחירי הרשמה
  • מסמכים רפואיים למקצי האולטרה
הרשמה שליחים
הרשמת מלווים
רשימת משתתפים
מחירי הרשמה
מסמכים רפואיים למקצי האולטרה

העלאת מסמכים רפואיים למקצי האולטרה - 66 ק"מ, 100 ק"מ ו 166 ק"מ מתבצעת בפרופיל האישי בטופס ההרשמה למקצה, מיד לאחר השלמת הרישום.

אישור רופא - חתום בפורמט הפורמט המצורף

 

חסות פלטינה
חסות זהב
חסות כסף
חסות ארד