העלאת מסמכים

העלאת מסמכים רפואיים למקצי האולטרה - 54 ק"מ, 84 ק"מ, 100 ק"מ ו 100 מייל מתבצעת בפרופיל האישי בטופס ההרשמה למקצה, מיד לאחר השלמת הרישום.

אישור רופא - חתום בפורמט הפורמט המצורף

 

חסות ראשית
חסות משנית
שותפים לדרך
חסות ארד