שעת זינוק

21/10/22 (יום שישי) בשעה: 01:00

שעת טקס סיום

21/10/22 (יום שישי) בשעה: 10:00

קטגוריות גיל לפרסים וגביעים

גיל : 18 – 49  נשים וגברים
גיל : 50 – 80  נשים וגברים

חלוקת ערכות

חלוקת ערכות משתתף במתחם הכינוס 1 שעה לפני מועד ההזנקה של כל מקצה.
אנא הקפידו להגיע 1 שעה לפני מועד הזנקת המקצה.

דרישות מינימום

חובה עליכם לרוץ עם ציוד החובה שיוגדר בטרם המרוץ וייבדק. רץ שלא יגיע עם הציוד חובה לא יזנק!
לא תינתן אפשרות של דילוג ממקצה למקצה ללא הרשמה מסודרת דרך האתר – רץ שנרשם למקצה מסויים מחוייב לרוץ באותו המקצה – רץ שיעבור מקצה ללא עדכון של הפקת סובב עמק ייחשב כפסול אוטומטית.  
לא תינתן אפשרות להיות מוזנקים בשעות שאינם שעות ההזנקה של המקצה אליו נרשמתם באתר, רץ שיזנק לא בשעה הייעודית של המקצה אליו הוא רשום ייחשב כפסול אוטומטית. 
על המשתתפים יהיה לחתום על כתב שחרור מאחריות.

הנחיות לרצי 66 ק"מ:

מהרגע שמוזנק המקצה יהיה טרקטורון אלונקה ואמבולנס צמוד.

מסלול 66 ק"מ  – מבצעים 2 הקפות של מסלול 33 ק"מ  
לא תינתן אפשרות של דילוג ממקצה למקצה ללא הרשמה מסודרת דרך האתר – רץ שנרשם למקצה מסויים מחוייב לרוץ באותו המקצה – רץ שיעבור מקצה ללא עדכון של הפקת סובב עמק ייחשב כפסול אוטומטית.
לא תינתן אפשרות להיות מוזנקים בשעות שאינם שעות ההזנקה של המקצה אליו נרשמתם באתר, רץ שיזנק לא בשעה הייעודית של המקצה אליו הוא רשום ייחשב כפסול אוטומטית.
אנא הקפידו על ניקיון התחנות והיער כולו, נא לא לזרוק עטיפות ג'לים וכו' בשטח.
המסלולים יהיו מסומנים היטב עם שילוט
סימוני המסלול יהיו מורכבים מחיצים וסימוני סרטים ויתדות עם מחזירי אור
בתום הסיבוב השני אתם חוזרים למתחם הכינוס ומסיימים.
למארגנים יש את הזכות להוריד רץ מהמסלול גם באמצע המסלול וגם במתחם הכינוס.​
רץ שלא ישמע להנחיות של הצוותים הרפואיים ו/או להוראות המארגנים/הפקה יפסל מיידית ויורד מהמסלול.

קאט – אוף למקצה 66 ק"מ – 

יציאה להקפה השנייה והאחרונה – בשעה 6:30 בבוקר

קאט אוף סופי – שעה 12:30 בבוקר.

 

הערות: רצי 66 ק"מ מבצעים 2 פעמים את הסיבוב של 33 ק"מ 

מפה  מסלול 66 ק"מ

מפרט תחנת מים

שמות תחנות המים והמרחקים שלהם מהזינוק: מקצים 33, 66, 100 ו 166 ק"מ.

 

מספר סידורי שם תחנת המים 

תחנת מים

מרחק מנקודת הזינוק

1 תחנת המאגר (תחנה מאוישת) 4 ק"מ מהזינוק
2 עין שולמית (תחנה מאוישת) 9 ק"מ מהזינוק
3 נקודת מים חציית כביש ג'וערה – מים בלבד – הגשה עצמית 11 ק"מ מהזינוק
4 רמת השופט (תחנה מאוישת) 15 ק"מ מהזינוק
5 מצפה הזורע (תחנה מאוישת) 21 ק"מ מהזינוק
6 עין השופט (תחנה מאוישת) 30 ק"מ מהזינוק
7 מתחם כינוס – עמדת פיד זון מלאה. 33 ק"מ

בכל תחנה תהיה ערכת עזרה ראשונה.

בשטח יהיו טרקטורוני אלונקה + חובשים.

במתחם הכינוס תהיה ניידת אט"ן + אמבולנסים + פרמדיקים וחובשים.