שעת זינוק

20/10/22 (יום חמישי) בשעה: 19:00

שעת טקס סיום

21/10/2022 (יום שישי) בשעה: 11:30

קטגוריות גיל לפרסים וגביעים

גיל : 18 – 49  נשים וגברים
גיל : 50 – 80  נשים וגברים

חלוקת ערכות

חלוקת ערכות משתתף במתחם הכינוס 1 שעה לפני מועד ההזנקה של כל מקצה.
אנא הקפידו להגיע 1 שעה לפני מועד הזנקת המקצה.

דרישות מינימום

חובה עליכם לרוץ עם ציוד החובה שיוגדר בטרם המרוץ וייבדק. רץ שלא יגיע עם הציוד חובה לא יזנק!
כל אחד שירשם למקצה 100 ק"מ מחוייב לבוא לרוץ את כל הסיבוב (33 ק"מ) לפחות פעם אחת בתקופה שלפני המרוץ.
על המשתתפים יהיה לחתום על כתב שחרור מאחריות.
לא תינתן אפשרות של דילוג ממקצה למקצה ללא הרשמה מסודרת דרך האתר – רץ שנרשם למקצה מסויים מחוייב לרוץ באותו המקצה – רץ שיעבור מקצה ללא עדכון של הפקת סובב עמק ייחשב כפסול אוטומטית.  
לא תינתן אפשרות להיות מוזנקים בשעות שאינם שעות ההזנקה של המקצה אליו נרשמתם באתר, רץ שיזנק לא בשעה הייעודית של המקצה אליו הוא רשום ייחשב כפסול אוטומטית. 
רץ/ה שלא יצליח להתחיל את הסיבוב השלישי לפני 05:30 בבוקר ביום שישי ממתחם הכינוס, לא יורשה לצאת לסיבוב ויפסל.

הנחיות לרצי 100 ק"מ:

תיקים וחבילות תוכלו לשים במתחם הכינוס בלבד.
לא תינתן אפשרות של דילוג ממקצה למקצה ללא הרשמה מסודרת דרך האתר – רץ שנרשם למקצה מסויים מחוייב לרוץ באותו המקצה – רץ שיעבור מקצה ללא עדכון של הפקת סובב עמק ייחשב כפסול אוטומטית.
לא תינתן אפשרות להיות מוזנקים בשעות שאינם שעות ההזנקה של המקצה אליו נרשמתם באתר, רץ שיזנק לא בשעה הייעודית של המקצה אליו הוא רשום ייחשב כפסול אוטומטית.
אנא הקפידו על ניקיון התחנות והיער כולו, נא לא לזרוק עטיפות ג'לים וכו' בשטח.

הכירו את המסלול וסימניו:
המסלולים יהיו מסומנים היטב עם שילוט 
סימוני המסלול יהיו מורכבים מחיצים וסימוני סרטים ויתדות עם מחזירי אור

סיפור מסלול:
בסיבוב הראשון אתם מגיעים עד למתחם הכינוס ומשם יוצאים לסיבוב השני.
בסיבוב השני מגיעים עד למתחם הכינוס ומשם יוצאים לסיבוב השלישי.
בתום הסיבוב השלישי אתם חוזרים למתחם הכינוס ומסיימים.

תנאים מיוחדים:
במתחם הכינוס יהיה צוות רפואי שיערוך בדיקה רפואית בכל סיבוב לכל אחד מרצי 100 ק"מ לצוות הרפואי יש את הזכות והמנדט לעכב רץ לצורך בדיקה רפואית ו/או להורידו לגמרי מהריצה עכב בעיה רפואית של אותו הרץ.
למארגנים יש את הזכות להוריד רץ מהמסלול גם באמצע המסלול וגם במתחם הכינוס.
רץ שלא ישמע להנחיות של הצוותים הרפואיים ו/או להוראות המארגנים/הפקה יפסל מיידית ויורד מהמסלול.

קאט – אוף למקצה 100 ק"מ – 

יציאה להקפה אחרונה 6:30 בבוקר ביום שישי

קאט אוף סופי – שעה 12:30 בבוקר. 

 

אישור רופא להחתמה למקצה זה : https://www.dropbox.com/s/306pcwcu39g5mfv/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%20%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%91%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%201029.pdf?dl=0 

 

מסלול וגרף גבהים:

הערות: רצי 100 ק"מ מבצעים 3 פעמים את הסיבוב של 33 ק"מ ובכל סיבוב מגיעים עד למתחם הכינוס ומשם מתחילים סיבוב נוסף.

מפרט תחנת מים

שמות תחנות המים והמרחקים שלהם מהזינוק: מקצים 33, 66, 100 ו 166 ק"מ. 

מספר סידורי שם תחנת המים 

תחנת מים

מרחק מנקודת הזינוק

1 תחנת המאגר (תחנה מאוישת) 4 ק"מ מהזינוק
2 עין שולמית (תחנה מאוישת) 9 ק"מ מהזינוק
3 נקודת מים חציית כביש ג'וערה – מים בלבד – הגשה עצמית 11 ק"מ מהזינוק
4 רמת השופט (תחנה מאוישת) 15 ק"מ מהזינוק
5 מצפה הזורע (תחנה מאוישת) 21 ק"מ מהזינוק
6 עין השופט (תחנה מאוישת) 30 ק"מ מהזינוק
7 מתחם כינוס – עמדת פיד זון מלאה. 33 ק"מ