הברקוד הוסתר? אין פייסבוק? אין בעיה!
כל תמונות סובב עמק 2020 מסודרות לפי קטגוריה ושעה בגלריה הפתוחה וזמינות גם לרכישה ברזולוציה מלאה וללא חותמות:

https://gallery.pixoner.com/he/9VQEMT

קחו איתכם עכשיו מזכרת מחמיאה ושובו אלינו בשנה הבאה.

קבלת אלבום אישי לפייסבוק - סובב עמק 2020