אליפות מכבי ישראל ב – 100 ק"מ ריצת שטח 

>> מקצה 100 הק"מ שטח – רוצים לנצח את המקצה הקלאסי הזה ולזכות בתואר?
מי יהיה/תהיה אלוף או אלופת מכבי ישראל ל-100 ק"מ שטח לשנת 2022? 

תקנון האליפות ל 100 ק"מ שטח

  1. אלוף או אלופת מכבי ישראל ייחשבו אלה שחצו ראשונים את קו הסיום
  2. זכייה בתואר אלוף או אלופת מכבי ישראל תהיה אפשרית רק לספורטאים אזרחי ו/או תושבי ישראל (עפ"י מרשם האוכלוסין) ושבמועד קיום התחרות היו רשומים כן.
  3. ספורטאים זרים יוכלו להשתתף בתחרות ולזכות בפרסים אך לא ייחשבו כאלופי מכבי ישראל ב 1- 100 קמ"מ ריצת שטח במידה וינצחו
  4. על המשתתפים חלים כל הכללים והקריטריונים החלים על כלל משתתפי התחרות במקצה הרלוונטי (מועדי הרשמה, גיל, ציוד חובה, בדיקות רפואיות וכיו"ב ככול שיוחלט ויפורסם בתקנון התחרות הכללי)
  5. המקצה יהווה אליפות מכבי ישראל רק במידה והתחילו אותו מינימום 4 גברים (מקצה גברים) ו 4 נשים (מקצה נשים). הפקת התחרות תעדכן את המשתתפים לפני הזינוק אם המקצה ייחשב כאליפות וזאת בהתאם לכמות המזנקים.
  6. הזוכה יהיה חייב להמציא להפקת התחרות קישור/אסמכתא לריצה (שעון אפליקציה או כל אמצעי מדידה טכנולוגי אחר) וזאת עד ל 24 שעות מסיום התחרות.