Bib Numbers

להלן תוכנית חלוקת מספרי החזה:
בערכות יהיו: מספרי החזה + צי’פ אלקטרוני + סיכה וורודה (המסמלת את המאבק בסרטן השד). 
אנא שמרו על הצי’פ – אנו מזכירים כי אי החזרתו/אובדן של הצי’פ אלינו בתום המרוץ, נצטרך לחייב אותכם ב – 80 ש”ח.
הערכות יחולקו בחנויות של חברת THE NORTH FACE בנתניה, ת”א, ירושלים לפי הטבלה הבאה:
כדאי לצלצל לחנות לפני שנוסעים ולוודא שהערכה נמצאת שם.

מתאריך  עד תאריך  שעת חלוקה חנות כתובת טלפון
      Runway צומת זרזיר 04-9536796
      נתניה מתחם יכין 09-8866166
      ת”א החשמונאים 121 077-4206200
      ירושלים אלרוב שד’ ממילא 02-6253582

 

מספרי חזה להורדה בפורמט PDF.
מספרי חזה למקצה 12 ק”מ לחצו כאן למקצה זה יודפס מספר חזה אחד
מספרי חזה למקצה 21 ק”מ לחצו כאן למקצה זה יודפס מספר חזה אחד
מספרי חזה למקצה 33 ק”מ לחצו כאן למקצה זה יודפס מספר חזה אחד
מספרי חזה למקצה 61 ק”מ לחצו כאן למקצה זה יודפס מספר חזה אחד
מספרי חזה למקצה 100 ק”מ לחצו כאן למקצה זה יודפסו 3 מספרי חזה
מספרי חזה למקצה 133 ק”מ לחצו כאן למקצה זה יודפסו 4 מספרי חזה
מספרי חזה למקצה 166 ק”מ לחצו כאן למקצה זה יודפסו 4 מספרי חזה

הערות לעניין חלוקת מספרי חזה:
ניתן לקבל את הערכות ביום המרוץ, נא להגיע 1 שעה לפני מועד הזנקת המקצה שלכם.
כדאי לצלצל לחנות לפני שנוסעים ולוודא שהערכה נמצאת שם.
בערכות יהיו: מספרי החזה + צי’פ אלקטרוני + סיכה וורודה המסמלת את המאבק בסרטן השד.
אנא שמרו על הצי’פ – אנו מזכירים כי אי החזרתו/אובדן של הצי’פ אלינו בתום המרוץ, נצטרך לחייב אותכם ב – 80 ש”ח.