תקנון המרוץ

מרוץ סובב עמק 2022 ייצא לדרך ב – 20-21.10.2022

להלן תקנון המרוץ הרשמי:

 

כללי

סובב עמק הינו מרוץ שמטרתו לקדם ריצות שטח וריצות ארוכות, חיבור אל הטבע ואיכות הסביבה.

המרוץ הינו מרוץ שטח אתגרי אשר יתקיים כולו בשטח באיזור הרי מנשה המרהיבים, תוך ריצה בנחלים, וואדיות, יערות, עליה על פסגות הרים אשר משקיפים על נוף העמק כולו.

בואו להנות יחד איתנו מחוויה ספורטיבית ואווירה משפחתית יוצאת דופן.

האמור להלן נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל המינים.

 

מקצי המרוץ בשנת 2022: 

 • מקצה 6 ק"מ – מגיל 13
 • מקצה 12 ק"מ – מגיל 14
 • מקצה 21 ק"מ – מגיל  16
 • מקצה 33 ק"מ – מגיל 18
 • מקצה 42 ק"מ – מגיל 18
 • מקצה 66 ק"מ – מגיל 18
 • מקצה 100 ק"מ – מגיל 18
 • מקצה 166 ק"מ – מגיל 18
 • שליחים 66 ק"מ – מגיל 18
 • שליחים 100 ק"מ – מגיל 18
 • שליחים 166 ק"מ – מגיל 18

* המשתתף צריך להיות בגיל הרלוונטי למקצה ביום המירוץ.

 

הרשמה

ההרשמה מתבצעת דרך האתר בעמוד בקישור

https://sovev-emek.org/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/

 •  המרוץ מוגבל בכמות הרצים. הרישום הינו לפי מכסות לכל מקצה ולא תהיה חריגה מהן.
 • יש לשים לב לתאריכי הרישום על מנת לא לפספס את ההרשמה
 • קוד הנחה יינתן לקבוצות בתאום עם מנהל הקבוצה והנהלת המרוץ. פניות ניתן להגיש [email protected]
 • לא תתאפשר הרשמה ביום המרוץ

לסובב עמק יש את הזכות לשנות את הגדרת כמות המשתתפים בכל מקצה ומקצה לפי שיקול דעתו, בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. 

רץ יחשב כמשתתף לאחר למילא את כל התנאים להלן במצטבר:

 • מי שנרשם ושילם את דמי הרישום.
 • מי שמילא וחתם על טופס הצהרת בריאות וטופס שחרור המארגנים מאחריות – החתימה מתבצעת בעת הרישום לאתר. בעקבות פסיקת בית המשפט 12.2015 אין צורך באישורים רפואיים (למעט מקצי האולטרה וזאת עפ"י שיקול דעת ההפקה), אלא בחתימת המשתתף על הצהרת בריאות במהלך הרישום. עם זאת, במידה ומשתתף ענה על אחת מהשאלות הרפואיות בטופס ההרשמה באתר בחיוב, הוא מחויב להמציא אישור רפואי.

משתתף שלא יביא אישור רפואי בתוקף עד 48 שעות טרום האירוע, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף

 • משתתפי מקצי האולטרה (66 ק"מ, 100 ק"מ, 166 ק"מ) נדרשים לשלוח אישור רופא להשתתפות במקצה המיועד.

 

תקנון

הסעיפים להלן נועדו להבטיח את קיומו של מרוץ תקין, הוגן ושוויוני. יחד עם הקפדה על בטיחות ובריאות המשתתפים. יש לקרא בעיון את סעיפי התקנון ולפעול בהתאם להנחיות.

 

 1. חל איסור מוחלט לרוץ ללא הרשמה.
 2. כל רץ יישא עליו/ה את מספר החזה בצורה בולטת, על מספר החזה יודפס מספר החירום של המרוץ לכל עניין. 
 3. ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום.
 4. מקצה שירשמו אליו פחות מ – 15 רצים/משתתפים יאוחד עם המקצה שמתחתיו, לפי שיקול ההפקה.
 5. לא תינתן אפשרות של דילוג ממקצה למקצה ללא הרשמה מסודרת דרך האתר – רץ שנרשם למקצה מסוים מחויב לרוץ באותו המקצה – רץ שיעבור מקצה ללא עדכון מראש של הפקת סובב עמק ייחשב כפסול אוטומטית.
 6. סביבה ירוקה: מרוץ "אולטרה מרתון סובב עמק" תומך בסביבה ירוקה ולכן נבקשכם לשמור על ניקיון היער והשטח, לא להשליך ביער אריזות ג'לים, אריזות חטיפים למיניהם או כל לכלוך אחר, בכל תחנת מים יש לפחות 3 פחי אשפה.

רץ שייתפס זורק ביער ובשטח לכלוך, שקיות, עטיפות למיניהם, ניירות וכו' ייפסל באופן מידי ויורד מהמסלול.

 1. באיזורי מגורים יש לשמור על שקט ולכבד את התושבים.
 2. כל רץ יידרש לחתום על טופס הצהרת בריאות והסרת אחריות ממארגני המרוץ.
 3. המשתתפים במקצים 66 ק"מ, 100 ק"מ ו 166 ק"מ מחויבים להמציא אישור רופא חתום לפי הפורמט המצורף בעמוד ההרשמה. יש לעלות את האישור למערכת שנמצאת בעמוד ההרשמה של באתר.
 4. ניסיון קודם – הרצים המשתתפים במקצי האולטרה נדרשים להוכיח ניסיון קודם לפי הפירוט להלן:

רצי מקצה 100 ק"מ – עליהם להוכיח השתתפות קודמת (וסיום) במירוץ רשמי באורך 50 ק"מ לפחות.

רצי מקצה 166 ק"מ – עליהם להוכיח השתתפות קודמת (וסיום) במירוץ רשמי באורך 80 ק"מ לפחות.

הוכחת ניסיון קודם תהיה בשלב הרישום.

למנהל המירוץ יש את הסמכות לאשר חריגות מסעיף זה בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לנתונים שיציג הרץ מבעוד מועד.

 1. המסלול יהיה משולט ומסומן לאורך תוואי הדרך. סדרנים בנקודות ההזנה וסדרנים בנקודות הקריטיות יכוונו וייתנו מענה לכל בעיה. יש להישמע להוראות הסדרנים.
 2. חל איסור לרוץ ללא חולצה.
 3. ליווי רצים: במקצים 6 ק"מ, 12 ק"מ, 21 ק"מ, 33 ק"מ ו 42 ק"מ, חל איסור מוחלט על ליווי וסיוע לרצים בכל צורה שהיא, בכל נקודה במסלול הריצה (בכלל זה תחנות ההזנה), למעט באזורים המותרים לכך בסמוך לסיום – רץ שייתפס עם ליווי, ייפסל.

ליווי רצי אולטרה: במקצי האולטרה מותר ליווי של מלווה אחד, בכל עת. המלווה חייב להיות רשום ולשאת מספר חזה בצורה מובלטת. למעט זאת, חל איסור מוחלט על ליווי וסיוע לרצים בכל צורה שהיא, בכל נקודה במסלול הריצה (כולל תחנות ההזנה), למעט באזורים המותרים לכך בסמוך לסיום – רץ שייתפס עם ליווי או סיוע שלא עפ"י התקנון, ייפסל.

למען הסר ספק, למקצים הארוכים (66 ק"מ, 100 ק"מ ו 166 ק"מ), מותר יותר ממלווה אחד (ליווי שיתחלף בכל הקפה).

כל מלווה צריך להיות רשום.

הליווי יהיה להקפה מלאה. רץ מלווה יתחיל ויסיים במתחם הזינוק/סיום.

הרץ המלווה לא יישא ציוד ו/או מזון ונוזלים עבור הרץ המשתתף.

 1. מלווה – חלות עליו החובות החלות על כל משתתף (התנהגות, ציוד חובה וכיו"ב).

מלווה משלם מחיר מופחת, מחויב לרוץ עם מספר חזה בצורה מובלטת אך התוצאה שלו לא תימדד, ולא תהיה רישמית והוא לא ייכלל ברשימת המשתתפים/מסיימים.

החלפה בין מלווים תתבצע רק בסיום/התחלה של הקפה.

הרץ המלווה לא יישא ציוד ו/או מזון ונוזלים עבור הרץ המשתתף.

 1. סיוע – לאורך המסלול פרוסות תחנות סיוע ותחנות מים. סיוע בתחנות מותר רק ע"י צוות המירוץ. קבלת סיוע מחוץ לתחנות אלו – על ידי כל גורם שלישי – הינה אסורה ותביא לפסילת המשתתף. למען הסר ספק, קבלת סיוע מרץ אחר במהלך הריצה, מותרת, ובלבד שהרץ המסייע נמצא עדיין על המסלול כרץ (רץ שסיים את המקצה שלו, אסור לו לסייע לרצים אחר אלא במתחם הסיום).
 2. אפליקציית מד"א שלי – כל רץ במקצי האולטרה מחויב להוריד לטלפון הנייד איתו הוא רץ, את אפליקציית "מד"א שלי", להירשם ולבצע הפעלה של האפליקציה.

התקנת האפליקציה מומלצת לכלל הרצים

 1. ציוד חובה – במקצים בהן מוגדר ציוד חובה (המפורט להלן ובכל עמוד מקצה), ציוד החובה ייבדק לפני הזינוק. רץ שלא ימצא ברשותו ציוד החובה כולו, לא יוכל לזנק.

חלה חובה להיות עם כל ציוד החובה בכל נקודת זמן על המסלול.

רץ שלא ימצא ברשותו ציוד החובה כולו, יפסל מיידית.

הפקת המרוץ רשאית לבצע בדיקות ציוד בכל שלב במהלך המרוץ.

רץ שיסרב לבדיקת ציוד ייחשב כמי שאין ברשותו הציוד הנדרש וייפסל.

הפקת המרוץ רשאית לשנות ולעדכן את רשימת ציוד החובה.

 

ציוד חובה למקצים 66, 100, 166 ק"מ

בדיקת הציוד תתבצע בטרם היציאה למרוץ, בדיקות נוספות ייתכנו בקו הזינוק, בתחנות הרענון לאורך המסלול, במתחם האולטרה ובכל שלב של המרוץ. לאחר בדיקת הציוד תקבלו צמיד, בלעדיו לא תוכלו להיכנס לשרוול הזינוק!

 • בקבוקי מים או שקית מים בתכולה מינימלית של ליטר אחד. (החלטה סופית תינתן בשבוע המירוץ בכפוף לתנאי מזג האוויר והחלטת הצוות הרפואי).
 • טלפון סלולארי אשר יישאר דלוק במהלך המרוץ בכדי לקבל הודעות במהלך כל המרוץ
 • סים ישראלי בטלפון בלבד
 • מספר טלפון חרום שמור בזיכרון הטלפון ברשימת אנשי הקשר
 • אפליקצית מדא שלי מותקנת בטלפון ומופעלת https://play.google.com/store/apps/details?id=il.org.mda.mymada
 • מספר חזה על מספר החזה יהיה מספר טלפון החירום של המרוץ
 • מים ומזון למשך התחרות – ניתן שיהיו גם במתחם המרכזי
 • שמיכת מילוט
 • פנס ראש + סט סוללות נוסף
 • מרדת החשיכה ועד לזריחה הרצים מחויבים לרוץ עם פנס ראש ופנס אדום מהבהב מאחור
 • משרוקית
 • כוס רב פעמית

 

ציוד חובה למקצה 42 ק"מ ו 33 ק"מ:

 • בקבוקי מים או שקית מים בתכולה מינימלית של ליטר אחד
 • טלפון סלולארי אשר יישאר דלוק במהלך המרוץ בכדי לקבל הודעות במהלך כל המרוץ
 • סים ישראלי בטלפון בלבד
 • מספר טלפון חרום שמור בזיכרון הטלפון ברשימת אנשי הקשר
 • אפליקצית מדא שלי מותקנת בטלפון ומופעלת https://play.google.com/store/apps/details?id=il.org.mda.mymada
 • מספר חזה על מספר החזה יהיה מספר טלפון החירום של המרוץ

 

ציוד חובה למקצים 21 ק"מ  ו 12 ק"מ:

 • בקבוקי מים או שקית מים בתכולה מינימלית של ליטר אחד
 • טלפון סלולארי אשר יישאר דלוק במהלך המרוץ בכדי לקבל הודעות במהלך כל המרוץ
 • סים ישראלי בטלפון בלבד
 • מספר טלפון חרום שמור בזיכרון הטלפון ברשימת אנשי הקשר
 • מספר חזה על מספר החזה יהיה טלפון החירום של המרוץ

 

 1. זמני זינוק – לא תינתן אפשרות להיות מוזנקים בשעות שאינן שעות ההזנקה של המקצה אליו נרשמתם באתר, רץ שיזנק שלא בשעה הייעודית שלהמקצה אליו הוא רשום, ייחשב כפסול אוטומטית.
 2. משקיעה ועד זריחה חובה על הרצים לרוץ עם פנס אדום מהבהב בגב חולצתם ופנס ראש דולק. יש לרוץ בשעות הלילה במשנה זהירות ובאופן אחראי.
 3. נוהל פרישה – למעט מקרה של פציעה, יש להגיע לתחנה הקרובה ביותר ולעדכן את הצוות שנמצא בתחנה על הפסקת המירוץ ולמסור את מספר החזה.

הנהלת המירוץ תדאג להסיע את הספורטאים שפרשו לנקודת הסיום. (שימו לב שהזמן עד להעברה לנקודת הסיום ישתנה בתלות בזמינות ההסעה ובשיקולים של הנהלת המרוץ). במקרה של פציעה שלא מאפשרת המשך התקדמות יש ליצור קשר באופן מיידי עם מוקד המרוץ ולנהוג על פי נוהל חירום.

 1. נוהל חירום – במקרה של פציעה שאינה מאפשרת התקדמות, או במקרה של הבחנה במשתתף הזקוק לעזרה, יש ליצור קשר באופן מידי באמצעות הפעלת אפליקציית מד"א שלי וליצור קשר טלפוני עם מוקד החירום (מספר מופיע גב מספר החזה). לתת פרטים מלאים ומיקום מדויק.

צוותי רפואה וחירום הפרושים בשטח יגיעו בצורה המהירה ביותר למקום האירוע. עד אז יש להמתין בצידי הדרך בצורה בולטת ולהשתמש בשמיכת החירום.

 1. לאורך המסלול פרושים צוותי עזרה ראשונה. ניתן להיעזר בהם בכל דבר ועניין.

לצוות הרפואי יש סמכות לערוך בדיקה רפואית של כל רץ, בכל שלב של המרוץ ולהחליט על עיכוב או עצירה מוחלטת של הריצה. לאיש צוות רפואה הזכות -להורות לרץ לעצור, למנוע ממנו להמשיך את השתתפותו ו/או להפנות אותו לבדיקה רפואית. על הרצים חלה החובה להישמע להוראות הצוות הרפואי בשטח ו/או בשטח הכינוס.

רץ שלא ישמע להנחיות הצוותים הרפואיים ו/או להוראות המארגנים/הפקה יפסל מידית ויורד מהמסלול.

רץ שהשתתפותו הופסקה עכב החלטת גורמי רפואה, ייחשב כרץ פסול.

 1. רץ אשר לא יגיע לאחת התחנות או לסיום הקפה עד לזמני החיתוך (CUT OFF) לא יוכל להמשיך בתחרות ומספר החזה יילקח ממנו. (זמני החיתוך כתובים להלן ובכל עמוד מקצה באופן פרטני)

מקצה 6 ק"מ                 1:15 שעות מהזינוק

מקצה 12 ק"מ              2:00 שעות מהזינוק

מקצה 21 ק"מ              03:30 שעות מהזינוק

מקצה 33 ק"מ              05:30 שעות מהזינוק

מקצה 42 ק"מ              06:30 שעות מהזינוק

Cut Off מקצי אולטרה

מקצה 66 ק"מ              יציאה להקפה אחרונה בשעה 06:00

כללי 11:00 שעות מהזינוק

מקצה 100 ק"מ            יציאה להקפה אחרונה בשעה 06:00    

                                    כללי 17:00 שעות מהזינוק

מקצה 166 ק"מ            יציאה להקפה אחרונה בשעה 06:00    

                                    כללי 30:00 שעות מהזינוק

 

 1. קו הגמר יינעל בהתאם לשעת הגג שפורסמה באתר המרוץ או כפי שהוחלט על ידי המארגנים במהלך האירוע. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. תחנות ההזנה והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 1. בטיחות – מסלול הריצה אינו סגור לתנועה רכבים ורוכבי אופניים. (המסלול כולל חצית כבישים ושבילי אופנים, יש להישמע להוראות המרשלים מטעם המרוץ).

יש לנקוט משנה זהירות. יש לשים לב לתנועת רכבים בעת חצית כבישים, הריצה היא על בסיס שבילים מסומנים ובנוסף סימון ושילוט של המרוץ.

 1. אסור בתכלית האיסור להביא רחפנים ולצלם עם רחפנים הן במתחם הכינוס והן במסלולים.
 1. טעות במסלול – המסלול מסומן בסטנדרט הבינלאומי הגבוה ביותר על מנת להקטין ככל שניתן אפשרות לטעות במסלול. במידה ובכל זאת ספורטאי ירד מהמסלול – יש לחזור לנקודה האחרונה בה היה סימון של המסלול ולהמשיך משם.
 2. מנהל המירוץ רשאי לשנות את מתווה המסלול, על פי החלטתו, עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש, אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המירוץ.
 3. מנהל המירוץ רשאי לשנות את מועדי ההזנקה, את מועדי סגירת תחנות ואת שעת סיום המרוץ עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המירוץ.
 1. מדידת זמנים, שבבים אלקטרוניים ומספרי חזה. כל משתתף יענוד שבב אלקטרוני בכל מהלך המרוץ לצורך מדידת הזמנים והבקרה.

כל משתתף יענוד מספר חזה בקדמת הגוף בכל מהלך המרוץ, לצורך זיהוי ובקרה.

שטיחים אלקטרוניים או קוראים דיגיטליים לצורך מדידת זמנים יפרשו לאורך המסלול בנקודות שונות לצורך בקרה ויכולת שליטה. בהגעה לנקודת מדידה, באחריות הרץ לוודא כי הוא עובר מעל שטיח המדידה.

חובה לרוץ עם מספר החזה וחשוף.

נוהל רישום בתחנות – מדידת הזמנים נעשית באמצעות שטיחי מדידה אלקטרוניים ובאמצעות רישום ידני (מקצים 42 ק"מ, 66 ק"מ, 100 ק"מ, 166 ק"מ).

שטיחי מדידה – באחריות הרץ לוודא כי עבר מעל שטיח מדידה בנקודות השונות בהן יהיו פרוסים שטיחי מדידה.

רישום ידני – בתחנות ההזנה יתקיים רישום ידני. באחריות הרץ לומר את מספרו ולוודא כי הוא נרשם בטופס הידני.

נוהל רישום במתחם בין הסיבובים – שטיח מדידה בסיום הקפה ובתחילת הקפה נוספת (למקצי האולטרה), על הרץ לוודא כי הוא עובר מעל שטיח המדידה.

רישום ידני במתחם האולטרה – באחריות הרץ לומר את מספרו ולוודא כי הוא נרשם בטופס הידני.

 

 1. מתחם אולטרה – מיועד לרצי האולטרה בלבד. כניסה לשטח המתחם תהיה בכפוף לצמיד מזהה אותו יש לענוד בכל זמן המירוץ.

במתחם האולטרה יותר סיוע של שני מסייעים בלבד לכל רץ. צמידי הזיהוי יהיו בערכת הרץ. על המסייעים לענוד את צמידי הזיהוי בכל עת.

 1. סיוע רפואי – במתחם הכינוס יהיה צוות רפואי. ניתן לפנות אליו בכל שאלה או בקשת סיוע.

לצוות הרפואי יש את הזכות והמנדט לעכב רץ לצורך בדיקה רפואית ו/או לחדול את הרץ לגמרי מהריצה עכב בעיה רפואית של אותו הרץ.

רץ שהשתתפותו הופסקה עכב החלטת גורמי רפואה, ייחשב כרץ פסול.

 1. אליפות ישראל. מקצה 100 ייחשב כאליפות מכבי ישראל ל 100 ק"מ שטח.
 2. אלוף או אלופת ישראל ייחשבו אלה שחצו ראשונים את קו הסיום
 3. זכייה בתואר אלוף או אלופת ישראל תהיה אפשרית רק לספורטאים אזרחי ו/או תושבי ישראל (עפ"י מרשם האוכלוסין) ושבמועד קיום התחרות היו רשומים כן.
 4. ספורטאים זרים יוכלו להשתתף בתחרות ולזכות בפרסים אך לא ייחשבו כאלופי ישראל במידה וינצחו
 5. על המשתתפים חלים כל הכללים והקריטריונים החלים על כלל משתתפי התחרות במקצה הרלוונטי (מועדי הרשמה, גיל, ציוד חובה, בדיקות רפואיות וכיו"ב ככול שיוחלט ויפורסם בתקנון התחרות הכללי)
 6. המקצה יהווה אליפות ישראל רק במידה והתחילו אותו מינימום 4 גברים (מקצה גברים) ו 4 נשים (מקצה נשים). הפקת התחרות תעדכן את המשתתפים לפני הזינוק אם המקצה ייחשב כאליפות וזאת בהתאם לכמות המזנקים.
 7. הזוכה יהיה חייב להמציא להפקת התחרות קישור/אסמכתא לריצה (שעון אפליקציה או כל אמצעי מדידה טכנולוגי אחר) וזאת עד ל 24 שעות מסיום התחרות.

 

 1. שליחים – מקצי האולטרה יכולים להיעשות בתצורה של שליחים . השליחים ירשמו יחד – תחילה ראש הקבוצה ואחריו שאר המשתתפים.

החלפת השליחים תתבצע רק במתחם הכינוס וזאת לאחר מעבר הרץ שסיים הקפה את שטיח המדידה. הרץ שסיים יעביר את צ'יפ המדידה לרץ הבא שיוכל לצאת להקפה שלו.

בכל מקצה שליחים, מספר השליחים יהיה כמספר ההקפות (2 במקצה 66 ק"מ, 3 במקצה 100 ק"מ, 5 במקצה 166 ק"מ)

החלפת משתתפים בהתאם לנוהל החלפת משתתף.

 1. חניה תותר רק באזורים המיועדים לכך. יש להישמע להוראות הסדרנים. אין לחנות ברחבי הקיבוץ, בצידי הדרכים או בצורה שתסכן משתמשי דרך אחרים. רכבים שיחסמו דרכי גישה לרכבי חירום והצלה יגררו על חשבונם.
 1. תלונות/ערעורים. במקרה של תלונות על הפרת חוקי המרוץ, ערעורים או השגות על תוצאות, יש להגישן בנקודת הסיום בלבד לנציגי הועדה המארגנת ובכל מקרה לא יאוחר משעה אחרי חצית קו הסיום.
 2. כל מתחרה שיתבקש לעשות כן, מתחייב לשלוח להפקת המירוץ, קישור לאפליקציה/שעון או כל אמצעי אחר איתו מדד את הריצה. הקישור צריך להגיע אל ההפקה תוך 48 שעות מרגע הבקשה.
 1. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם תוצאות סופיות עד שבועיים אחרי המרוץ ולאחר בדיקה מקיפה נוספת של תוצאות ידניות ובדיקות נוספות.
 2. נוהל פעולה במסגרת הקורונה: במידה ויחולו הנחיות בנוגע לקיום אירועים, הפקת המרוץ תעשה ככול שתוכל ע"מ להביא לקיומו של המרוץ בכפוף ובהתאם להנחיות.
 3. מארגני המרוץ רשאים להודיע על ביטול או דחיית המרוץ ללא התראה מראש, אך בזמן סביר טרם המרוץ במידה ומספר הנרשמים לא יגיע למכסת המינימום שנקבעה על מנת שהמרוץ ייצא לפועל.
 4. ביטול המרוץ מתוך אילוצים: במידה והמרוץ יבוטל/יידחה בשל אילוצים של כוח עליון, או כל אירוע עליו אין למארגנים שליטה לרבות אירועי מזג אוויר למיניהם, מלחמה, אירועים ביטחוניים ועוד, לא יהיה החזר כספי כלשהו למשתתפים.
 5. ביטולים ושינויים. מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר):
 • תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטיים (לפי המאוחר)
 • במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד האירוע (תחילת חלוקת הערכות\ אקספו) ישנם פחות מ- 14 ימים, עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הארוע.
 • פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא”ל [email protected]
 1. שינוי מקצה:

בקשות שינוי מקצה צריכות להיות מוגשות דרך דוא"ל המרוץ בלבד [email protected]

הבקשות צריכות להיות מוגשות עד תאריך 01.10.2022.

עלות שינוי מקצה הינה 40 ש"ח.

בעת שינוי מקצה, במידה והרץ עובר למקצה זול יותר – לא יהיה החזר כספי.

במידה והרץ עובר למקצה יקר יותר – עליו לשלם את ההפרש בין עלות המקצים.

 1. שינוי שם משתתף:

ניתן להעביר לרץ אחר את ההרשמה באמצעות דוא"ל המרוץ בלבד עד תאריך 01.10.2022. לאחר מועד זה לא יתקבלו יותר בקשות לשינוי שם משתתף.

עלות שינוי שם משתתף הינה 40 ₪. העלות חלה על הרץ היוצא. על הרץ היוצא לציין בטופס "בקשת החלפה" ולציין שם מלא, ת. לידה, מידת חולצה, ת.ז., סלולרי, מגדר, דוא"ל, הנכנס ישלם ישירות ליוצא בדרך שהם יסכימו ביניהם.

לבקשות אחרות נציג גולדפיש לשרותכם בטלפון: 054-5451546 בימים ראשון – חמישי 09:00-12:00. הודעות וואטצאפ בלבד.

לאחר תאריך 01.10.2022  ניתן לבצע שום שינוי שם ו/או העברה בין מקצים ו/או ביטול הרשמה.

לכל בירור או הבהרה ניתן ליצור קשר עם נציג גולדפיש בדוא"ל המרוץ.

 1. שינויים בתקנון זה עשויים לחול בהתאם לשיקולי מארגני המירוץ. השינויים יעודכנו בדף הבית של המירוץ.

 

הצהרת משתתף ותנאי השתתפות ורישום

חובה לקרוא בקפידה תקנון זה כדי להימנע מאי הבנות

 1. אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע דרך אתר ההרשמה באינטרנט, כגון: תאריך לידה, מגדר, מספרי טלפון, פרטים רפואיים ועוד – הם נכונים ומדויקים".
 2. אני החתום מצהיר שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית לתחרות והתאמנתי לקראתה כנדרש. הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את צוות המרוץ.
 1. המרוץ מוגבל לגילאים המצוינים בסעיפי הרישום באתר.
 2. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 3. אני החתום מצהיר גם כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום כפיה או שידול מצד גורם כלשהו. אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בתחרות בעצימות גובהה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי ובסכנות שונות, שכוללות ריצה בכבישים  ובמסלולים שונים במפורט באתר האירוע.
 4. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 5. במהלך האירוע דואגת חברת גולדפיש ו\או העיר\מועצה המארחת  למעטפת רפואית בהתאם להנחיות המנהל הרפואי של האירוע הכוללת בין השאר ניידת/ות אמבולנס רגיל ו/או נט"ן/אט"ן. יובהר לעניין זה כי משתתף אשר נזקק לפינוי לבי"ח באחריותו לדאוג לתשלום למד"א עבור הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
 6. ככל שחלה על רץ ו/או משתתף לערוך בדיקות רפואיות בהתאם לקבוע בתקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז – 1997 – עליו לעשות כן על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים
 7. מוסכם עליי כי מטה האירוע ו/או כל גורם אחר מטעמו רשאי להשתמש בצילומים שלי (וידאו/סטילס) לפני, במהלך ולאחר האירוע לכל מטרה שהיא, וללא תמורה.
 8. שמו המלא של הרץ, קבוצת הריצה, הישוב, המסלול והתוצאה יפורסמו ברשימת הרצים שבאתר. במידה והרץ אינו מעוניין ששמו יופיע ברשימת הרצים, ניתן לפנות לשירות הלקוחות דרך לשונית "צור קשר" באתר המרוץ.
 9. הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או ו/או כל צד שלישי מטעמה, שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 10. אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.
 11. מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.
 12. אני נותן\ת בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984.
 13. ידוע לי ואני מאשר\ת ומסכים\ה כי לא אקבל כל תמלוגים ו/או תמורה ו/או טובת הנאה בקשר עם ההופעה בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים בקשר עם האמור כלפי "חבר" ו/או מי מטעמו.
 14. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף
 15. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
 16. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
 17. הרצים מחויבים לאשר את הצהרת בריאות על מנת להשלים את תהליך ההרשמה לאירוע.
 18. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 19. קו הגמר יינעל בהתאם לשעת הגג שפורסמה באתר המרוץ או כפי שהוחלט על ידי המארגנים במהלך האירוע. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 20. כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
  במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע עד כשבוע ימים מתום האירוע.
 21. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 22. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 30 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 23. מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

 

ביטולים ושינויים

 • מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. משתתף אשר נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר).
 • תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר)
 • במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד הארוע (תחילת חלוקת הערכות\ אקספו) ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הארוע
 • [email protected]   פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא”ל
 • ביטל משתתף את השתתפותו באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם
 • בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף  “ערכת משתתף” במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ’יפ מדידה וכיוצ”ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף
 • החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לארוע
 • מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר מיום 1.7.22 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בנהלי ביטול אלו כאמור
 • דמי ביטול לרצים שנרשמו – 5 אחוז מסך העסקה או 100 ש”ח הנמוך מביניהם
 • שינוי מקצה:
  בקשות שינוי מקצה צריכות להיות מוגשות דרך מייל המרוץ בלבד.
  עלות שינוי מקצה הינה 40 ש"ח.
  לאחר תאריך ה – 1.8.22 זה לא יתקבלו יותר בקשות לשינוי מקצה.
 • שינוי שם משתתף
  ניתן להעביר לרץ אחר את ההרשמה באמצעותמייל המרוץ בלבד עד לתאריך 1/9/2022 בשעה 12:00 בעלות של 40 ש"ח, העלות חלה על היוצא, על היוצא לציין בטופס "בקשת החלפה" ולציין שם מלא, ת. לידה, מידת חולצה, ת.ז., סלולרי, מגדר, דוא"ל, הנכנס ישלם ישירות לנכנס בדרך שהם יסכימו ביניהם.
 • לבקשות אחרות נציג גולדפיש לשרותכם בטלפון: 077-2010406  בימים א, ג, ה, 09:00-13:00.
  לאחר תאריך 1/9/2022 לא ניתן לבצע שום שינוי שם ו/או העברה בין מקצים.
  אין הרשמה ביום המרוץ.
  לכל בירור או הבהרה ניתן ליצור קשר עם נציג זינוק במייל המרוץ

ביטול/ שינוי האירוע

 1. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כוח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד החברה המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. החברה המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים.
  בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין לחברה המפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על החברה המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.
 2. יציאת המרוץ מותניית בכמות משתתפים מינימאלית על פי המפורט בכל מרוץ. חברת ההפקה תהא רשאית לבטל כל מרוץ גם ימים ספורים לפני תחילתו.
  גולדפיש לא מתחייבת למקסימום משתתפים, אלא אם צוין אחרת.

מדיניות פרטיות באתר
1. חברת ג.ש.נ יזמות והפקה בע"מ (להלן: "גולדפיש"), מכבדת את פרטיותו של כל אדם הנרשם לאירוע ו/או עושה כל שימוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שגולדפיש תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של גולדפיש אף תורה ותנחה את הנרשמים/המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.
השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת.
ההרשמה לאירוע ו/או לשירותים מסוימים טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים כגון שם, כתובת, אמצעי תשלום (במידת הצורך), דרכי התקשרות וכיוצ"ב.
2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.
3. המידע שתמסור בעת ההרשמה לאירוע ו/או שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של חברת B2B מאחסנת ומנהלת מאגרי המידע של גולדפיש, שבין מטרותיהם ניהול וקשר עם משתתפי האירוע, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין
אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ, ייתכן כי לא תוכל להירשם לאירוע ו/או ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם גולדפיש מציעה בו.

 1. גולדפיש ו/או מי מטעמה, מחויבות לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותן ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, גולדפיש ישתמשו במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:
  א. עיקר המידע שנאסף מעצם ההרשמה ו/או השימוש באתר הינו מידע שמטרתו ניהול וקשר עם משתתפי האירוע.
  ב. הניהול התקין של האירוע והאתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
  ג. מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם גולדפיש.
  ד. לצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של גולדפיש, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים

ה. לשימוש מועדון לקוחות של גולדפיש, פרסום אירועים ופעילויות שונות לחברים, הטבות וכל הקשור בפעילות המועדון

 1. גולדפיש לא יעבירו את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:
  א. מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין גולדפיש, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
  ב. על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
  ג. כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או גולדפיש.
  ד. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
  ה.  בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.6. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר (Cookies)
  כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר גולדפיש, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת   "Cookie", שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקר, בין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies  מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies  או לקבל התרעה לפני ש-Cookie "מאוחסן" במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
  7. אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר אירועים, שירותים ומוצרים של גולדפיש. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.
  8. גולדפיש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
  9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ואף לבקש ורשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע במידה ומצא כי אינו נכון ו/או למחוקו. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל משרדי גולדפיש לכתובת: הנמל 33, חיפהאו בפקס 072-2502766

  אישור להשתתפות באירוע וצילומו של קטין

אני הורהו ואפוטרופסו כדין של המשתתף ("הקטין"). נתתי את הסכמתי הבלתי חוזרת מרצוני החופשי לכך שהקטין ישתתף באירוע. קראתי את תקנון האירוע ואני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל.

ידוע לי, כי שמו המלא ו/או התוצאה ו/או תמונות ו/או קטעי ווידאו בהם יופיע הקטין (להלן: "התוצרים"), עשויים להיות מפורסמים באמצעי תקשורת ומדיה שונים, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, ברשתות החברתיות השונות (כדוגמת דף של  החברה בפייסבוק), ובאתרי אינטרנט אחרים.

הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או ו/או כל צד שלישי מטעמה, שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.

מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.

אני נותנת בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984.

ידוע לי ואני מאשרת ומסכימה כי לא אקבל כל תמלוגים ו/או תמורה ו/או טובת הנאה בקשר עם ההופעה בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים בקשר עם האמור כלפי "חבר" ו/או מי מטעמו.

הנחיות בריאות בעת הרישום

בעקבות פסיקת בית המשפט 12.2015 אין צורך באישורים רפואיים, אלא בחתימת המשתתף על הצהרת בריאות במהלך הרישום.

עם זאת, במידה ומשתתף ענה על אחת מהשאלות הרפואיות בטופס ההרשמה באתר בחיוב, הוא מחוייב להביא איתו אישור רפואי

משתתף שלא יביא אישור רפואי בתוקף עד 48 שעות טרום האירוע, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף במועד חלוקת הערכות ולא יוכל להשתתף במרוץ. ערכת המשתתף, תימסר רק לאחר מסירת האישור הרפואי ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר עם סירובה של המפיקה להנפיק לו את ערכת המשתתף ולאפשר לו להשתתף במרוץ.

הצהרת משתתף\ת

הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים והנני כשיר להשתתף באירוע
1. אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתעתד להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר.
2.  אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר לפעילות והתאמנתי כיאות לקראתו.
3.  אני מבין כי השתתפותי, במידה ואיני מוכן גופנית כראוי, עלולה לסכן את בריאותי.
4. ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
5. אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך לפעילות ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל את אישורו לביצוע המאמץ.

נוהל ביטולים ושינויי מקצים:

מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. משתתף אשר נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר).
תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר)
במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד הארוע (תחילת חלוקת הערכות\ אקספו) ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הארוע
[email protected]   פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא”ל
ביטל משתתף את השתתפותו באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם
בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף  “ערכת משתתף” במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ’יפ מדידה וכיוצ”ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף
החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לארוע
מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר מיום 1.7.21 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בנהלי ביטול אלו כאמור
דמי ביטול לרצים שנרשמו – 5 אחוז מסך העסקה או 100 ש”ח הנמוך מביניהם

שינוי מקצה: 
בקשות שינוי מקצה צריכות להיות מוגשות דרך מייל המרוץ בלבד.
עלות שינוי מקצה הינה 40 ש"ח.
לאחר תאריך ה – 1.8.20 זה לא יתקבלו יותר בקשות לשינוי מקצה.

שינוי שם משתתף:
ניתן להעביר לרץ אחר את ההרשמה באמצעות מייל המרוץ בלבד עד לתאריך 1/9/2022 בשעה 12:00 בעלות של 40 ש"ח, העלות חלה על היוצא, על היוצא לציין בטופס "בקשת החלפה" ולציין שם מלא, ת. לידה, מידת חולצה, ת.ז., סלולרי, מגדר, דוא"ל, הנכנס ישלם ישירות לנכנס בדרך שהם יסכימו ביניהם. 

לבקשות אחרות נציג גולדפיש לשרותכם בטלפון: 077-2010406  בימים א, ג, ה, 09:00-13:00. 
לאחר תאריך 1/9/2022 לא ניתן לבצע שום שינוי שם ו/או העברה בין מקצים ו/או ביטול הרשמה. 
אין הרשמה ביום המרוץ.
לכל בירור או הבהרה ניתן ליצור קשר עם נציג זינוק במייל המרוץ

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות במירוץ: 
על כל אתלט שנרשם למרוץ יהיה לחתום על מסמך "הצהרת משתתף וכתב שחרור מאחריות".
אני הח"מ מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיסית ונפשית לתחרות "אולטרה מרתון סובב עמק 2022" (להלן תחרות), וכי התאמנתי לקראתה כנדרש.
אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר, טרם המרוץ ע"י רופא מוסמך מטעמי.
אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני מחזיק באישור רפואי בתוקף ע"פ "חוק הספורט" והנני עומד בדרישות "חוק הספורט" והנני מחזיק באישור על בדיקה ארגומטרית בתוקף. 
הנני מצהיר/ה בזאת שעברתי בדיקות רפואיות ארגומטריות, וכל הפרטים שמסרתי נכונים והנני כשיר/ה לאירוע ומצבי הגופני נבדק ע"י רופא מוסמך.
באחריות כל רץ/רצה לעשות ביטוח אישי (על חשבונו) לימי המרוץ ושהביטוח יהיה בתוקף.  
הנני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי לקראתו כיאות.
אני ה"מ מצהיר גם, כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום כפיה או שידול מצד גורם כלשהו.
אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בתחרות קשה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי קשה, ובסכנות שונות, שכוללות ריצה/רכיבה באזורים פתוחים, וואדיות, נחלים וכו'.
אני הח"מ מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי "אולטרה מרתון סובב עמק", "חברת גולדפיש", "מועצה אזורית מגידו", " חברת ג.ש.נ. יזמות והפקה בע"מ" מנהל האירוע ו/או מי מטעמו, (להלן "המארגנים") וכי כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי אם יגרם לי הוא על אחריותי שלי ולא אבוא בטענות ובתביעות כלשהן כלפיי המארגנים, בני משפחותיהם, או מי שקשור אליהם במישרין או בעקיפין.
המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או למלווי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה ו/או בקשר עמה.
אני הח"מ מצהיר בזאת, שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול את השתתפותי במהלך התחרות, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון.
אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה או לאחריה. אני הח"מ מוותר בזאת על כל זכותי לתבוע תביעת נזיקין את המארגנים, נציגיהם, מלוויהם וכל מי שמעורב במישרין ו/או בעקיפין בתחרות.
אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדכם על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים כאמור לעיל ולהלן.
מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בכתובת הדוא"ל שמסרתי, בצילומים שלי במהלך התחרות לפניה ובסיומה לצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק של התחרות או כל אירועים דומים שיארגנו המארגנים בעתיד.
ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא.
על כן אני החתום/ה מטה מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
ידוע לי כי תנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המרוץ והממונים עליו לשתפני.
חובה אישור הורה עבור משתתף שגילו הוא מתחת לגיל 18.
עם הרשמתכם לאירוע הנכם מסירים אחריות מהמארגנים והנכם מצהירים כי הנכם כשירים להשתתף במירוץ.
להדפסת הצהרת משתתף הצהרת בריאות ותנאי השתתפות במרוץ