מחירים והרשמה

גברים/נשים:

          מקצה         

הרשמה טרום מוקדמת מיוחדת עד
תאריך
31/12/2019
בשעה 00:00 
הרשמה מוקדמת עד
תאריך 28.11.20

בשעה 23:59 בערב
הרשמה מאוחרת עד
תאריך 7.12.20
בשעה 23:59 בערב

12 ק"מ ריצה

100 ש"ח 140 ש"ח 180 ש"ח

21 ק"מ ריצה

120 ש"ח 180 ש"ח 220 ש"ח
33 ק"מ ריצה  200 ש"ח 300 ש"ח 350 ש"ח
42  ק"מ ריצה 250 ש"ח 330 ש"ח 380 ש"ח

66 ק"מ ריצה

300 ש"ח 380 ש"ח  430 ש"ח

100 ק"מ ריצה

450 ש"ח 550 ש"ח 600 ש"ח

166 ק"מ ריצה

600 ש"ח 770 ש"ח 800  ש"ח