מחירים והרשמה

גברים/נשים:

          מקצה         

הרשמה טרום מוקדמת מיוחדת עד
תאריך
31/12/2019
בשעה 00:00 
הרשמה מוקדמת עד
תאריך 1.8.2020

בשעה 20:00 בערב
הרשמה מאוחרת עד
תאריך 31.9.2020
בשעה 20:00 בערב

12 ק"מ ריצה

100 ש"ח 140 ש"ח 180 ש"ח

21 ק"מ ריצה

120 ש"ח 180 ש"ח 220 ש"ח
33 ק"מ ריצה  200 ש"ח 300 ש"ח 350 ש"ח
42  ק"מ ריצה 250 ש"ח 330 ש"ח 380 ש"ח

66 ק"מ ריצה

300 ש"ח 380 ש"ח  430 ש"ח

100 ק"מ ריצה

450 ש"ח 550 ש"ח 600 ש"ח

166 ק"מ ריצה

600 ש"ח 770 ש"ח 800  ש"ח