הצהרת משתתף

עם הרשמתכם לאירוע הנכם מסירים אחריות מהמארגנים והנכם מצהירים כי הנכם כשירים להשתתף במירוץ.
להדפסת הצהרת משתתף הצהרת בריאות ותנאי השתתפות במרוץ
חובה למלא את הצהרת המשתתף ולשלוח לפקס מס' 03-7606705
או למייל homecheckin@znook.co.il  
ניתן להעלות את ההצהרה החתומה לאזור האישי שלכם כאן 

לא תותר השתתפות במרוץ ללא מילוי הצהרת המשתתף.  

ציוד מומלץ:   * כובע מצחיה   * משקפי שמש   * קרם הגנה   * וזלין   * ג'לים ומשקאות איזוטוניים